genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

568016a
EIIIcc:416
  
568013a
EIIIcc:413
  
121735a
F:1
  
114635a
AI:3
  
183807a
AII:3f
  
49493a
EVIIBAA:2579
  
189508a
FI:3
  
511548a
FII:19
  
576366a
F2:18
  
419691a
A2B:11
  
419690a
A2B:10
  
736099a
AII:62
  
736098a
AII:61
  
372915a
098
  
752908a
FII:11
  
189593a
FI:3
  
123989a
AI:2
  
791551
AIIa:1
  
 
 
 
 
 
 
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies