genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

182424
AIIa:3
  
182423
AIIa:2
  
182421
AIIa:1
  
189574
F:1
  
121471
EI:1
  
121469
C:4
  
121468
C:3
  
121467
C:2
  
121465
C:1
  
121461
B:4
  
121460
B:3
  
121459
B:2
  
121440
AI:9
  
121439
AI:8
  
121438
AI:7
  
121437
AI:6
  
121436
AI:5
  
121435
AI:4
  
121434
AI:3
  
121433
AI:2
  
121453
AI:18b
  
121452
AI:18a
  
121451
AI:17b
  
121450
AI:17a
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies