genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

172741
BI:3
  
36563
BI:2
  
152555
FIIa:9
  
152554
FIIa:8
  
152553
FIIa:7
  
152552
FIIa:6
  
152551
FIIa:5
  
152578
FIIa:30
  
152577
FIIa:29
  
152576
FIIa:28
  
152575
FIIa:27
  
152574
FIIa:26
  
152573
FIIa:25
  
222660
FIIa:24b
  
152572
FIIa:24a
  
152571
FIIa:23
  
152570
FIIa:22
  
152569
FIIa:21
  
152568
FIIa:20
  
152567
FIIa:19
  
152566
FIIa:18
  
152563
FIIa:15b
  
152562
FIIa:15a
  
152561
FIIa:14
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies