genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

172244
BI:4
  
152256
FII:9
  
152255
FII:8
  
152254
FII:7
  
152253
FII:6
  
152252
FII:5
  
152251
FII:4
  
152250
FII:3
  
152249
FII:2
  
152260
FII:13
  
152259
FII:12
  
152258
FII:11
  
152257
FII:10
  
152248
FII:1
  
172242
AIIa:3
  
172241
AIIa:2
  
172240
AIIa:1
  
100285
B:1
  
172247
C:5
  
172244
BI:4
  
172247
C:5
  
172244
BI:4
  
115872
Kat:1
  
60865
AI:9
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies