genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

94876
BI:3
  
94874
BI:1
  
94850
AI:9b
  
94849
AI:9a
  
94848
AI:8b
  
94847
AI:8a
  
94846
AI:7b
  
94845
AI:7a
  
94871
AI:24
  
94870
AI:23
  
94869
AI:22
  
94868
AI:21
  
94867
AI:20
  
94866
AI:19
  
94865
AI:18
  
94864
AI:17
  
94863
AI:16
  
94862
AI:15b
  
94861
AI:15a
  
94860
AI:14b
  
94859
AI:14a
  
94858
AI:13b
  
94857
AI:13a
  
94856
AI:12b
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies