genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

824130a
EI:4
  
237736
AIIa:8
  
234708
F:1
  
238588
AIIa:12
  
825144
EI:4
  
238532
AIIa:5
  
824426
BII:3
  
822328
BI:4
  
236565
AIIc:33
  
400637
EIIIb:26
  
400634
EIIIb:23
  
400632
EIIIb:21
  
400629
EIIIb:18
  
170986
CI:15
  
511005
FII:69
  
511004
FII:68
  
510916
FII:7
  
 
 
 
 
 
 
 
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies