genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

808564
H1AA:3019
  
808563
H1AA:3018
  
808562
H1AA:3017
  
808561
H1AA:3016
  
808560
H1AA:3015
  
808559
H1AA:3014
  
808558
H1AA:3013
  
808557
H1AA:3012
  
808556
H1AA:3011
  
808555
H1AA:3010
  
808554
H1AA:3009
  
808553
H1AA:3008
  
808552
H1AA:3007
  
808548
H1AA:3003
  
808547
H1AA:3002
  
808542
H1AA:2997
  
808541
H1AA:2996
  
808540
H1AA:2995
  
808441
H1AA:2896
  
808425
H1AA:2880
  
808424
H1AA:2879
  
808423
H1AA:2878
  
808421
H1AA:2876
  
808384
H1AA:2839
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies