genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

110855
CI:2
  
110854
CI:1
  
110769
CI:5
  
110768
CI:4
  
110767
CI:3
  
110766
CI:2
  
110765
CI:1
  
107290
EI:1
  
107289
CI:4
  
107288
CI:3
  
107287
CI:2
  
107286
CI:1
  
110749
FI:1
  
110748
EI:1
  
110747
CI:6
  
110746
CI:5
  
110745
CI:4
  
110744
CI:3
  
110743
CI:2
  
110742
CI:1
  
92474
C:4
  
 
 
 
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies