genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

42579
BI:1
  
150749
FIIIa:9
  
150748
FIIIa:8
  
150747
FIIIa:7
  
150746
FIIIa:6
  
150745
FIIIa:5
  
150744
FIIIa:4
  
150743
FIIIa:3
  
150767
FIIIa:26
  
150753
FIIIa:25
  
150766
FIIIa:24
  
150765
FIIIa:23
  
150764
FIIIa:22
  
150762
FIIIa:21
  
150761
FIIIa:20
  
150742
FIIIa:2
  
150760
FIIIa:19
  
150759
FIIIa:18
  
150758
FIIIa:17
  
150757
FIIIa:16
  
150756
FIIIa:15
  
150755
FIIIa:14
  
150754
FIIIa:13
  
150752
FIIIa:12
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies