genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

106970
E:3
  
106969
E:2
  
106968
E:1
  
106967
C:9
  
106966
C:8
  
106965
C:7
  
106964
C:6
  
106963
C:5
  
106961
C:3
  
106960
C:2
  
106959
C:1
  
106945
AI:9
  
106944
AI:8
  
106943
AI:7
  
106942
AI:6
  
106940
AI:4
  
106939
AI:3
  
106938
AI:2
  
106953
AI:17
  
106952
AI:16
  
106951
AI:15
  
106950
AI:14
  
106949
AI:13
  
106948
AI:12
  
1  ... 180 181 182 183 184 185 186 187 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies