genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

37082
BI:3
  
37033
BI:2
  
21691
AI:8
  
21690
AI:7
  
21689
AI:6
  
21688
AI:5
  
21687
AI:4
  
21686
AI:3
  
21685
AI:2
  
21684
AI:1
  
30865
F:1
  
30864
EI:3
  
31043
EI:2
  
31042
EI:1
  
29645
C:7
  
29644
C:6
  
29643
C:5
  
29642
C:4
  
29641
C:3
  
29640
C:2
  
29616
C:1
  
29621
BI:4
  
29620
BI:3
  
29619
BI:2
  
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies