genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

121463
B:6
  
121462
B:5
  
189575
F:2
  
121470
C:5
  
121457
AIIa:2b
  
121456
AIIa:2a
  
121455
AIIa:1b
  
121454
AIIa:1a
  
70997
PIV:2
  
182436
HI:1
  
189574
F:1
  
189574
F:1
  
121471
EI:1
  
121461
B:4
  
121460
B:3
  
182427
BI:5
  
189574
F:1
  
121471
EI:1
  
121461
B:4
  
121460
B:3
  
189574
F:1
  
220787
AIIa:6
  
220786
AIIa:5
  
182425
AIIa:4
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies