genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

237736
AIIa:8
  
237735
AIIa:7
  
166811
EI:4
  
824111
BII:3
  
166808
BII:2
  
166806
BI:4
  
166812
F:1
  
166803
AIIa:6
  
166802
AIIa:5
  
166801
AIIa:4
  
166800
AIIa:3
  
166799
AIIa:2
  
166798
AIIa:1
  
166809
CI:8
  
166807
BII:1
  
166805
BI:3
  
166809
CI:8
  
166807
BII:1
  
166805
BI:3
  
39020
EI:3
  
39023
EI:2
  
39029
EI:1
  
30530
CII:1
  
39083
CI:7
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies