genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

400290a
FI:1
  
400290
FI:1
  
400274
AIIa:3
  
400290
FI:1
  
492842
HII:2
  
492841
HII:1
  
109240a
AI:1
  
400280
B:4
  
400279
B:3
  
400278
B:2
  
400290
FI:1
  
400289
EI:2
  
400288
EI:1
  
400280
B:4
  
400279
B:3
  
400278
B:2
  
400277
B:1
  
400273
AIIa:2
  
400272
AIIa:1
  
109250
CI:3
  
109249
CI:2
  
109248
CI:1
  
109250
C:3
  
109249
C:2
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies