genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

105077
FI:1
  
105076
EI:1
  
105020
FI:3
  
105019
FI:2
  
105018
FI:1
  
105017
EI:3
  
105016
EI:2
  
105015
EI:1
  
102658
FI:2
  
102656
FI:1
  
102655
EI:2
  
102654
EI:1
  
102392
FI:2
  
102391
FI:1
  
102390
EI:2
  
102388
EI:1
  
274940
AIIa:1
  
61505
AI:25a
  
92864
B:3
  
214460
AIIa:9
  
214459
AIIa:8
  
214458
AIIa:7
  
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies