genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

107373
FI:1
  
107372
EI:3
  
107371
EI:2
  
107370
EI:1
  
107369
CI:5
  
107368
CI:4
  
107367
CI:3
  
107366
CI:2
  
107365
CI:1
  
107325
FI:2
  
107324
FI:1
  
107323
EI:4
  
107322
EI:3
  
107321
EI:2
  
107320
EI:1
  
107319
CI:6
  
107318
CI:5
  
107317
CI:4
  
107316
CI:3
  
107315
CI:2
  
107314
CI:1
  
110812
FI:1
  
110811
EI:1
  
110810
CI:8
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies