genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

279038
EVIIBAA:974
  
279037
EVIIBAA:973
  
279036
EVIIBAA:972
  
279034
EVIIBAA:970
  
279033
EVIIBAA:969
  
279032
EVIIBAA:968
  
279031
EVIIBAA:967
  
279030
EVIIBAA:966
  
279029
EVIIBAA:965
  
279028
EVIIBAA:964
  
279027
EVIIBAA:963
  
279070
EVIIBAA:1006
  
279069
EVIIBAA:1005
  
279068
EVIIBAA:1004
  
279067
EVIIBAA:1003
  
279066
EVIIBAA:1002
  
279064
EVIIBAA:1000
  
279021
EVIIBAA:780
  
279020
EVIIBAA:779
  
279019
EVIIBAA:778
  
279018
EVIIBAA:777
  
279017
EVIIBAA:776
  
279016
EVIIBAA:775
  
279015
EVIIBAA:774
  
1  ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies