genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

195954
AIIb:1
  
205090
HII:1
  
196126
F:1
  
196118
AIIa:1
  
196120
AIII:1
  
41542
CI:1
  
205069
HII:1
  
168067
BI:5
  
203023
HII:1
  
203014
HII:1
  
174190
BI:2
  
173855
BI:3
  
173688
BI:4
  
173629
BI:4
  
205202
HII:2
  
205201
HII:1
  
173574
BI:4
  
173573
BI:3
  
202469
HII:3
  
202468
HII:2
  
202467
HII:1
  
205080
HII:1
  
3077
AI:2
  
219253
HV:2
  
1  ... 66 67 68 69 70 71 72 73 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies