genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

296757
B4A:451
  
296756
B4A:450
  
296736
B4A:429
  
296735
B4A:428
  
296734
B4A:427
  
296733
B4A:426
  
296732
B4A:425
  
296755
B4A:449
  
296754
B4A:448
  
296753
B4A:447
  
296752
B4A:446
  
296751
B4A:445
  
296750
B4A:444
  
296749
B4A:443
  
296748
B4A:442
  
296747
B4A:441
  
296746
B4A:440
  
296745
B4A:439
  
296744
B4A:438
  
296743
B4A:437
  
296742
B4A:436
  
296741
B4A:435
  
296739
B4A:433
  
296738
B4A:432
  
1  ... 51 52 53 54 55 56 57 58 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies