genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

5537
C:1
  
16770
AI:10
  
5547
C:11
  
5546
C:10
  
16769
AI:9
  
16769
AI:9
  
16769
AI:9
  
5534
B:3
  
5535
B:4
  
5530
B:1
  
205106
HII:1
  
236939
BI:4
  
236938
BI:3
  
236937
BII:1
  
205107
HII:2
  
82917
F:7
  
82913
E:7
  
82908
C:18
  
82901
BII:5
  
82897
BI:7
  
5530
BI:1
  
5532
BI:2
  
209703
AIIc:12
  
209702
AIIc:11
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies