genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

97457
AIa:5
  
97458
AIa:6
  
97465
FI:5
  
97461
EII:3
  
156387
FIIa:9
  
156386
FIIa:8
  
156389
FIIa:11
  
156388
FIIa:10
  
156395
FIIb:1
  
156387
FIIa:9
  
156386
FIIa:8
  
156389
FIIa:11
  
156388
FIIa:10
  
156395
FIIb:1
  
156394
FIIa:16
  
156392
FIIa:14
  
156391
FIIa:13
  
156390
FIIa:12
  
156393
FIIa:15
  
 
 
 
 
 
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies