genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

154280
B:5
  
154282
B:7
  
154279
B:4
  
69740
KI:4
  
69739
KI:3
  
69738
KI:2
  
69737
KI:1
  
35458
E:4
  
35457
E:3
  
35455
E:2
  
35454
E:1
  
35445
B:3
  
35444
B:2
  
35443
B:1
  
35464
F:1
  
35450
C:5
  
35449
C:4
  
35448
C:3
  
35447
C:2
  
35446
C:1
  
202616
HII:1
  
170659
E:6
  
170658
C:8
  
230911
DI:5
  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies