genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

222911
AI:2
  
791572
FIIA:42
  
791573
FIIA:43
  
754330
FII:19
  
754332
FII:21
  
222910
AI:1
  
126173a
C:3
  
754329
FII:18
  
754331
FII:20
  
746103
FII:19
  
746100
FII:16
  
511581
FII:84
  
746102
FII:18
  
746101
FII:17
  
511580
FII:83
  
150925a
FII:11
  
511578
FII:81
  
511579
FII:82
  
754334
FII:23
  
754326
FII:15
  
754328
FII:17
  
809289
B:6
  
754333
FII:22
  
754335
FII:24
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies