genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

54504
C:1
  
54556
EI:3
  
54575
AI:16
  
54574
AI:15
  
54573
AI:14
  
54572
AI:13
  
54571
AI:12
  
54570
AI:11
  
54569
AI:10
  
54568
AI:9
  
54567
AI:8
  
54566
AI:7
  
54565
AI:6
  
54564
AI:5
  
54563
AI:4
  
54562
AI:3
  
54561
AI:2
  
54560
AI:1
  
54728
AI:26
  
54727
AI:25
  
54724
AI:22
  
54720
AI:18
  
54719
AI:17
  
54718
AI:16
  
1 2 3 4 5 6 7 8  ... 13 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies