genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

106865
AI:8
  
106868
B:2
  
106867
B:1
  
113861
C:1
  
113866
AI:1
  
110461
EI:1
  
110454
CI:2
  
106934
E:2
  
106912
AI:3
  
106918
AI:9
  
106933
E:1
  
106915
AI:6
  
106913
AI:4
  
106916
AI:7
  
113915
AI:6
  
113932
EI:4
  
113926
C:3
  
113970
E:1
  
110424
CI:5
  
110396
AI:3
  
114282
BII:2
  
114281
BII:1
  
114280
BI:1
  
82446
CIII:5
  
1  ... 7 8 9 10 11 12 13 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies