genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

400290
FI:1
  
400273
AIIa:2
  
400272
AIIa:1
  
400278
B:2
  
400277
B:1
  
400289
EI:2
  
400288
EI:1
  
400280
B:4
  
400279
B:3
  
400278
B:2
  
400279
B:3
  
400280
B:4
  
109240a
AI:1
  
492842
HII:2
  
492841
HII:1
  
400290
FI:1
  
400274
AIIa:3
  
400290
FI:1
  
400290a
FI:1
  
109248
C:1
  
109246
AI:7
  
109245
AI:6
  
109244
AI:5
  
109247
AI:8
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies