genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

178805
AIIa:8
  
178804
AIIa:7
  
178800
AIIa:3
  
178826
F:6
  
28964
AI:2
  
28963
AI:1
  
29030
AI:19
  
29029
AI:18
  
29028
AI:17
  
29041
AI:30
  
29040
AI:29
  
29039
AI:28
  
29035
AI:24
  
29034
AI:23
  
29033
AI:22
  
29032
AI:21
  
29031
AI:20
  
40196
F:2
  
40195
F:1
  
29038
AI:27
  
29037
AI:26
  
29036
AI:25
  
29027
AI:16
  
29026
AI:15
  
1  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies