genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

808532
H1AA:2987
  
808538
H1AA:2993
  
808535
H1AA:2990
  
808531
H1AA:2986
  
808536
H1AA:2991
  
808444
H1AA:2899
  
808442
H1AA:2897
  
808445
H1AA:2900
  
808443
H1AA:2898
  
808402
H1AA:2857
  
462930
AIa:145
  
462931
AIa:146
  
8825a
EI:1
  
127229a
AI:6
  
440406
FII:63
  
440407
FII:64
  
440405
FII:62
  
441097
FII:57
  
441096
FII:56
  
127429
EI:5
  
416266
AIa:97
  
416286
AIa:117
  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies