genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

573332
G1BC:7
  
573369
G1BC:44
  
573361
G1BC:36
  
573356
G1BC:31
  
573336
G1BC:11
  
573368
G1BC:43
  
573383
G1BC:58
  
573381
G1BC:56
  
573409
G1BC:84
  
573387
G1BC:62
  
573405
G1BC:80
  
573384
G1BC:59
  
573382
G1BC:57
  
573385
G1BC:60
  
573362
G1BC:37
  
573404
G1BC:79
  
573400
G1BC:75
  
573355
G1BC:30
  
573406
G1BC:81
  
573408
G1BC:83
  
573339
G1BC:14
  
573399
G1BC:74
  
573380
G1BC:55
  
573341
G1BC:16
  
1  ... 56 57 58 59 60 61 62 63 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies