genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

808407
H1AA:2862
  
808392
H1AA:2847
  
808410
H1AA:2865
  
808438
H1AA:2893
  
808353
H1AA:2808
  
808437
H1AA:2892
  
808401
H1AA:2856
  
808436
H1AA:2891
  
808439
H1AA:2894
  
808428
H1AA:2883
  
808551
H1AA:3006
  
808446
H1AA:2901
  
808544
H1AA:2999
  
808549
H1AA:3004
  
808543
H1AA:2998
  
808448
H1AA:2903
  
808550
H1AA:3005
  
808539
H1AA:2994
  
808545
H1AA:3000
  
808533
H1AA:2988
  
808534
H1AA:2989
  
808546
H1AA:3001
  
808447
H1AA:2902
  
808537
H1AA:2992
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies