genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

94844
AI:6b
  
94841
AI:5a
  
94838
AI:3b
  
94893
KI:2
  
94842
AI:5b
  
94898
AI:4
  
94896
AI:2
  
94894
AI:1
  
94897
AI:3
  
94987
CI:5
  
94986
CI:4
  
94983
CI:1
  
94935
AI:7a
  
94938
AI:8b
  
94932
AI:5b
  
94993
EI:1
  
94927
AI:2
  
94984
CI:2
  
94931
AI:5a
  
94930
AI:4b
  
94988
CI:6
  
94928
AI:3
  
94926
AI:1
  
94937
AI:8a
  
1  ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies