genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

70483
KI:1
  
70487
KI:1
  
70491
KI:2
  
70490
KI:1
  
70507
KI:3
  
70506
KI:2
  
70505
KI:1
  
70510
KI:1
  
113816
C:2
  
113815
C:1
  
70523
KI:6
  
70521
KI:4
  
70520
KI:3
  
70519
KI:2
  
94718
AI:8b
  
94768
CI:5
  
94764
CI:1
  
94713
AI:4b
  
94717
AI:8a
  
94716
AI:7
  
94767
CI:4
  
94709
AI:1
  
94712
AI:4a
  
94715
AI:6
  
1  ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies