genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

101693
FI:1
  
101692
EI:1
  
101691
CI:4
  
101690
CI:3
  
101689
CI:2
  
101688
CI:1
  
165450
AIIa:2
  
165449
AIIa:1
  
165452
B:6
  
165451
AIII:1
  
165456
C:6
  
165455
C:5
  
165452
B:6
  
165451
AIII:1
  
165456
C:6
  
165455
C:5
  
165450
AIIa:2
  
165449
AIIa:1
  
187151
AIIa:3
  
126871
AIIa:2
  
126870
AIIa:1
  
126875
B:4
  
126885
EI:4
  
255030
FI:2
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies