genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

835116
CIVa:3
  
835127
CIVb:1
  
835125
CIVa:12
  
835132
CIVb:6
  
835129
CIVb:3
  
740946
F:1
  
98950
DIII:1
  
98951
DIII:2
  
97403
BouReg:1
  
159797
FIIa:2
  
159798
FIIa:3
  
159796
FIIa:1
  
159801
FIIa:6
  
159800
FIIa:5
  
159799
FIIa:4
  
159802
FIIa:7
  
159803
FIIa:8
  
159804
FIIa:9
  
159805
FIIa:10
  
159809
FIIa:14
  
159808
FIIa:13
  
159807
FIIa:12
  
159806
FIIa:11
  
97403
BouReg:1
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies