genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

109902
CI:6
  
109901
CI:5
  
109900
CI:4
  
109899
CI:3
  
109898
CI:2
  
109897
CI:1
  
109900a
CI:4
  
256584
CI:11
  
109904
CI:8
  
109905
CI:9
  
109904
CI:8
  
109885
AII:1
  
109904a
CI:8
  
109905a
CI:9
  
109885a
AII:1
  
256587
EI:5
  
256577
B:9
  
109910
EI:4
  
109890
AII:6
  
109889
AII:5
  
109888
AII:4
  
109887
AII:3
  
109886
AII:2
  
109885a
AII:1
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies