genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

91445
CI:1a
  
91447
CI:2
  
91460
FIa:2
  
91455
EII:1
  
91459
FIa:1
  
91446
CI:1b
  
91468
AI:6
  
91464
AI:2
  
91463
AI:1
  
91496
CI:3
  
91467
AI:5
  
91465
AI:3
  
91489
B:1
  
91469
AI:7
  
91466
AI:4
  
91495
CI:2
  
91494
CI:1
  
70044
KI:1
  
91527
CI:2
  
91504
AI:4
  
91529
CI:4
  
91528
CI:3
  
91526
CI:1
  
91503
AI:3
  
1  ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  ... 45 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies