genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

91397
CI:1
  
91402
EI:1
  
91373
AI:1
  
91406
LIa:2
  
91375
AI:3
  
91409
AI:3
  
91433
CI:1
  
91410
AI:4
  
91408
AI:2
  
91411
AI:5
  
91407
AI:1
  
91434
CI:2
  
70040
KI:1
  
84374
CI:4
  
84372
CI:2
  
84371
CI:1
  
84376
CI:6
  
84382
F:1
  
84346
AI:2
  
84381
EI:1
  
84347
AI:3
  
84345
AI:1
  
84375
CI:5
  
84373
CI:3
  
1  ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  ... 45 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies