genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

91278
CI:2
  
91277
CI:1
  
91230
AI:6
  
91228
AI:4
  
91225
AI:1
  
91229
AI:5
  
91226
AI:2
  
91227
AI:3
  
69783
KI:1
  
69784
KI:2
  
69791
KI:2
  
69790
KI:1
  
91314
AI:2
  
91316
AI:4
  
91315
AI:3
  
91313
AI:1
  
91334
CI:2
  
91339
FI:1
  
91335
CI:3
  
91333
CI:1
  
91362
CI:1
  
188600
FbReg:2
  
70023
KI:1
  
91374
AI:2
  
1  ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  ... 45 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies