genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

127026
AI:6a
  
127025
AI:5c
  
127024
AI:5b
  
127023
AI:5a
  
127078
C:7
  
127048
AI:14b
  
127078
C:7
  
127048
AI:14b
  
127048
AI:14b
  
127078
C:7
  
127078
C:7
  
127079
C:8
  
187209
EI:1
  
187200
AII:12
  
187199
AII:11
  
187198
AII:10
  
127083
C:12
  
187211
F:1
  
187197
AII:9
  
187196
AII:8
  
187195
AII:7
  
127068
AII:6
  
127067
AII:5
  
127066
AII:4
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies