genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

22824
AI:10
  
39760
C:9
  
39759
C:8
  
39758
C:7
  
39757
C:6
  
39756
C:5
  
39755
C:4
  
39754
C:3
  
22976
AI:35
  
22975
AI:34
  
22974
AI:33
  
22973
AI:32
  
22972
AI:31
  
22971
AI:30
  
22823
AI:9
  
22822
AI:8
  
39764
EI:2
  
22821
AI:7
  
39763
EI:1
  
22820
AI:6
  
22817
AI:3
  
22816
AI:2
  
22970
AI:29
  
22969
AI:28
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies