genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

107989
AIab:30
  
107988
AIab:29
  
107987
AIab:28
  
107986
AIab:27
  
107985
AIab:26
  
107959
AIaa:32
  
107958
AIaa:31
  
107957
AIaa:30
  
107956
AIaa:29
  
107955
AIaa:28
  
107954
AIaa:27
  
107953
AIaa:26
  
439937
FIa:10
  
439931
FIa:4
  
439936
FIa:9
  
439930
FIa:3
  
439929
FIa:2
  
439935
FIa:8
  
600201
FIaa:3
  
439906
AIc:1
  
600199
FIaa:1
  
439921
CVIIb:1
  
439922
CVIIb:2
  
600202
FIaa:4
  
1  ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212  ... 214 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies