genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

63194
AI:22
  
63193
AI:21
  
63187
AI:15
  
63185
AI:13
  
63181
AI:9
  
63192
AI:20
  
63176
AI:6a
  
63210
EI:2
  
63207
C:9
  
63204
C:6
  
63205
C:7
  
63203
C:5
  
63199
C:1
  
63214
F:2
  
63209
EI:1
  
63212
EI:4
  
63211
EI:3
  
63212
EI:4
  
165642
EI:5
  
165640
C:12
  
165639
C:11
  
165633
AIII:1
  
165645
F:3
  
165628
AIIa:6
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies