genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

50878
AI:10a
  
50873
AI:7b
  
50872
AI:7a
  
50893
AI:17b
  
50892
AI:17a
  
50883
AI:12b
  
50882
AI:12a
  
50877
AI:9b
  
50876
AI:9a
  
50867
AI:4b
  
50866
AI:4a
  
50863
AI:2
  
50862
AI:1
  
50899
AI:19c
  
50898
AI:19b
  
50897
AI:19a
  
50887
AI:14b
  
50886
AI:14a
  
50871
AI:6b
  
50870
AI:6a
  
50891
AI:16b
  
50890
AI:16a
  
50881
AI:11b
  
50880
AI:11a
  
1 2 3 4 5 6 7 8  ... 107 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies