genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

297894
FIa:16
  
297891
FIa:13
  
297922
FIa:43b
  
297899
FIa:21
  
297944a
FIa:65
  
177576
C:17
  
177571
BII:1
  
177587
F:2
  
177572
BII:2
  
177581
EI:5
  
177566
BI:12
  
177588
F:1
  
177575
C:16
  
177582
EI:6
  
177568
BI:14
  
177580
EI:4
  
177565
BI:11
  
177577
C:18
  
177567
BI:13
  
177583
EI:7
  
177584
EI:8
  
177580
EI:4
  
177565
BI:11
  
177582
EI:6
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies