genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

135543
F:3
  
135542
F:2
  
135541
F:1
  
135493
AI:7
  
135492
AI:6
  
135487
AI:3
  
135491
AI:5b
  
135486
AI:2
  
135490
AI:5a
  
135485
AI:1
  
135539
EI:4
  
135538
EI:3
  
135530
C:6
  
135489
AI:4b
  
135529
C:5
  
135488
AI:4a
  
135495
AI:9
  
135494
AI:8
  
135514
AI:27
  
135509
AI:23
  
135508
AI:22
  
135505
AI:19
  
135504
AI:18
  
135503
AI:17
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies