genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

59236
B:1
  
59245
C:7
  
59244
C:6
  
59243
C:5
  
59242
C:4
  
59241
C:3
  
59240
C:2
  
59239
C:1
  
85295
AI:9
  
85294
AI:8
  
85293
AI:7
  
85303
AI:17
  
85301
AI:15
  
85300
AI:14
  
85309
B:4
  
85308
B:3
  
85307
B:2
  
85306
B:1
  
85292
AI:6
  
85290
AI:4
  
85319
FI:1
  
85291
AI:5
  
85298
AI:12
  
85297
AI:11
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies