genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

134286
CI:5
  
109237
CI:4
  
109236
CI:3
  
109235
CI:2
  
109234
CI:1
  
134288
FI:2
  
109239
FI:1
  
258290
B:4
  
109233
B:3
  
134286
CI:5
  
134286a
CI:5
  
258294a
B:5
  
109225
AI:1
  
109225
AI:1
  
109225a
AI:1
  
134284
AIIa:2
  
134284
AIIa:2
  
134285
AIIa:3
  
134283
AIIa:1
  
134284a
AIIa:2
  
134285a
AIIa:3
  
134283a
AIIa:1
  
258282
AIIa:4
  
258291
B:6
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies