genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

31294
BI:2
  
31293
BI:1
  
31796
C:6
  
31795
C:5
  
31794
C:4
  
31793
C:3
  
31792
C:2
  
31791
C:1
  
31293
BI:1
  
48219
HI:1
  
168858
AIIa:5
  
168857
AIIa:4
  
233368
AIIa:8
  
233369
AIIa:6
  
233370
AIIa:7
  
233451
BI:5
  
233481
EI:3
  
233371
AIIa:9
  
825289
BI:6
  
 
 
 
 
 
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies