genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

238906
AIIa:50
  
238902
AIIa:46
  
238904
AIIa:48
  
824524
BI:9
  
826534
BI:8
  
826133
BI:4
  
825684
BI:4
  
239543
AIIa:10
  
826521
BII:2
  
497876
FII:140
  
301558
HII:5
  
234454
AII:4
  
235511
EI:5
  
825700
EI:5
  
825704
EI:1
  
234549
AIIa:28
  
234552
AIIa:31
  
 
 
 
 
 
 
 
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies