genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

73121
AI:23
  
108955
AIIa:35
  
510413
FIIa:16
  
510414
FIIa:17
  
510412
FIIa:15
  
510409
FIIa:12
  
510406
FIIa:9
  
510410
FIIa:13
  
510408
FIIa:11
  
510411
FIIa:14
  
510407
FIIa:10
  
652194
AIIa:86
  
652193
AIIa:85
  
652190
AIIa:82
  
652195
AIIa:87
  
652191
AIIa:83
  
470405
AIa:63
  
652192
AIIa:84
  
652182
AIIa:74
  
470388
AIa:44
  
652181
AIIa:73
  
470385
AIa:41
  
652187
AIIa:79
  
652186
AIIa:78
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies